fbpx
Scroll to top
Præimplantation og Fertilitet
da

Hvad er en non-invasiv PGT-A test?

PGT-A er en genetisk screeningsmetode som vil kunne hjælpe din fertilitetslæge med at udvælge de bedst egnede æg (blastocyster) til implantation. PGT-A vil øge dine chancer for at blive gravid hurtigere.

Features ved non-invasiv PGT-A
  • PGT-A er en ny og forbedret metode, der kan udføres non-invasivt.
  • PGT-A gør det muligt at analysere alle de befrugtede æg (blastocyster), som dyrkes i forbindelse med en IVF behandling.
  • Med PGT-A prioriteres de befrugtede æg (blastocyster) som har et normalt kromosomantal og dermed også det højeste implantationspotentiale.

 

 

 

Non-invasive PGT-A Invasiv PGT-A
Formål At screene for kromosomfejl i befrugtede æg At screene for kromosomfejl i befrugtede æg
Prøveindsamling Dyrkningsmediet bruges til analysen. Der røres ikke ved det befrugtede æg. En biopsi tages fra det befrugtede æg
Prøve I dyrkningsmediet findes det cellefri DNA som er udskilt fra de celler som udgør selve fosteret. Biopsi fra de celler som bliver til moderkagen. Dvs. Prøven kommer ikke direkte fra den del af ægget som bliver til selve fosteret.
Sikkerhed 100% non-invasiv, så der er ingen øget risiko forbundet med analysen Øget risiko for beskadigelse af det befrugtede æg ved udtagelsen af biopsiprøven til analysen.

 

 

Hvad betyder Aneuploid?

Aneuploid betyder at der er et forkert antal kromosomer i det befrugtede æg. Børn født med et forkert antal kromosomer kan have alvorlige sygdomme som Downs, Edaward’s syndrom og Pataus syndrom.

Risikoen for foster aneuploidier øges i takt med kvindes alder og enhver kvinde kan uanset alder være i risiko.

Hverken race eller etnicitet kan påvirke foster aneuploidier.

Flertallet af kromosom anormaliteter er nedarvet fra moderen og risikoen for disse øges med 30% for kvinder i 30 års alderen og med 90% for kvinder ældre end 44 år.

 

 

Lad os tale om kromosomer

Ordet kromosom stammer fra det Græske udtryk, chroma (farve) og soma (krop), da kromosomer let kan farves og ses under et mikroskop.

Kromosom indeholder vores genetiske arvemateriale kaldet DNA.

DNA molekylet er en slags instruktionsbog som indeholder de genestiske elementer som er vigtige for vækst, funktion og reproduktion.

Normalt har vi 23 kromosom par altså 46 kromosomer i alt, hvor halvdelen kommer fra moderen og den anden halvdel fra faderen. Kvinder har to X kromosomer og mænd har et X og et Y kromosom.

 

 

 

 

 

Fordele ved non-invasiv PGT-A
PGT-A kan udføres non-invasivt og dermed undgå beskadigelse på æggene i forbindelse med udtagelse af prøvemateriale
PGT-A øger graviditetsraten i et IVF-forløb, da det kun er euploide æg (blastocyster), som vil blive brugt til implantation.
PGT-A kan reducere tiden til at blive gravid. PGT-A hjælper fertilitetslæger med at prioritere æg (blastocyster) med det højeste implantationspotentiale.
Ifølge et studie fortaget af The National Summery Report i 2018 er sandsynligheden for en vellykket graviditet og fødsel  som resultat af implantation følgende:
Implantation af første befrugtede æg.  Implantation  af andet befrugtede æg.

Med PGT-A test:

Med PGT-A test:

15 ud af 100 kvinder mellem 41 til 42 år 48 ud af 100 kvinder mellem 41 til 42 år
6 ud af 100 kvinder over 42 år 47 ud af 100 kvinder over 42 år
                    Uden PGT-A test:

Uden PGT-A test:

6 ud af 100 kvinder mellem 41 til 42 år 25 ud af 100 kvinder mellem 41 til 42 år
2 ud af 100 kvinder over 42 år 16 ud af 100 kvinder over 42 år

 

PGT-A sikrer implantation af et enkelt befrugtet æg som øger sandsynligheden for
succes og reducerer risikoen for tvillinge fødsler.

Tvillinger ved første implantation
med kvindens egne æg.

Tvillinger ved anden eller senere implantation
med kvindens egne æg

 

    I agree with privacy policy and user agreement *.

    Fields with * must be completed